Petrůvka v km 0,100

Lokální stabilizace koryta Petrůvky v místě, kde sousedí s areálem Best Busines a. s.V tomto úseku byly provedeny zajišťovací prahy a ustalovací přepážky v kombinaci s opevněním dna a břehů koryta kamennou rovnaninou a záhozem.

Cena stavby: 1 790 000 Kč
Realizace: 2006