Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Program lesní pedagogiky chce přiblížit dětem přírodu a hlavně les formou her a smyslového vnímání, s cílem odnesení si krásných zážitků a tím i zlepšení vztahu k přírodě.

Naše akce lesní pedagogiky: