Hrazení bystřin pravostranný přítok Besénku od Osik

Byly vybudovány 2 kamenné přehrážky a 9 prahů za účelem podélného snížení spádu a zachycení splavenin.

Katastrální území: Osiky, Strhaře
Okres: Brno – venkov
Cena stavby: 5 200 000 Kč (na stavbě se finančně podílela EU)
Realizace: 2006