Hrazení bystřin Omický potok v km 1,050-3,115

Pouze příčná úprava toku za účelem snížení podélného spádu a zachycení splavenin. Byl vybudován jeden kam.stupeň , jedna retenční kam.přehrážka , čtyři drátokamenné retenční přehrážky a v bočních stržích dvě klestové přehrážky.

Katastrální území: Omice a Střelice
Okres: Brno-venkov
Cena stavby: 2 600 000 Kč (Financováno z vlastních zdrojů LČR s. p.)
Realizace: 2005