Hrazení bystřin Litavský potok

Litavský potok byl neupravený tok s velkým spádem (6-15 %), který způsoboval silnou aktivní erozi ve dně a svazích. Časté rozlití vod způsobovalo velké škody na zástavbě a místních komunikacích. Správce toku se proto rozhodl upravit odtokové poměry souvislou úpravou koryta, včetně rekonstrukce dvou stávajících přehrážek nad obcí. Sklon dna toku byl snížen soustavou dřevěných i kamenných prahů a třemi stupni o výškách přepadu 1.00 – 1.50 m.

Katastrální území: Skryje, Litava
Cena stavby: 4 080 000,- Kč
Realizace: 2005