Hrazení bystřin levostranný přítok Ráječského potoka

Vybudování dvou kamenných přehrážek pro zachycení splavenin jdoucích do Lenčovského rybníka, jež je ve správě Lesů ČR, s. p .- Lesní správa Černá Hora.

Základní údaje
Katastrální území: Karlín
Kraj / Okres: Jihomoravský / Blansko
Cena stavby: Investice – finanční náklad 1 425 000,- Kč