Hrazení bystřin Jasinka – generální oprava (ČHP 4-16-02-072)

Generální oprava toku Jasinka byla realizována v úseku toku km 3,652 – 4,525. Jednalo se o úpravy v korytě toku nezasahující mimo toto koryto. V rámci stavebních prací bylo provedeno odtěžení nánosů ze dna koryta toku, úprava nivelety dna koryta, upevnění koryta dle příčných profilů, pročištění stávajících objektů na toku, obnova kamenného zdiva a dlažeb v rámci spádových stupňů a mostků, vybudování spádového stupně v km 4,525.

Katastrální území: Jasenice
Obec: Jasenice
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Cena stavby: 3 243 000,- Kč (Stavba byla financována z vlastních zdrojů.)
Dodavatel: Proles, spol. s r.o., Brno
Realizace: 2000

Technické údaje:

  • Km 3,652 – 3,920: ve dně koryta provedena kyneta – š = 2 m, hloubka = 0,2 m tvořená oboustranným dřevěným plůtkem. Dno – pohoz makadamem tl. 0,2 m.
  • Km 3,920 – 3,940: oprava kamenného stupně.
  • Km 4,007 – 4,390: stabilizace začátku a konce kynety kamennými zavazovacími prahy.
  • Km 4,390 – 4,400: oprava kamenného stupně.
  • Km 4,400 – 4,448: pročištění toku, zpevnění svahu kamennou rovnaninou opřenou do kamenné patky, stupeň v km 4,448 byl opraven.
  • Km 4,448 – 4,518: zpevnění svahů kamennou rovnaninou opřenou do kamenné patky.
  • Km 4,518 – 4,525: spádový stupeň o h = 0,8 m. Vývar tvořen kamennou zdí a dlažbou. Přítok Jasinky-Jelenka pročištěn od soutoku v l = 50 m.