Hrazení bystřin Boskovický potok

 

Oprava dlažeb dna a svahů koryta toku, odstranění nánosů, výřez křovin z průtočného profilu koryta vodního toku

Základní údaje
Katastrální území: Boskovice
Kraj / Okres: Jihomoravský / Blansko
Cena stavby: Oprava stávajícího HIM – finanční náklad 800 000,- Kč