Hrazení bystřin Boračský potok

Jedná se o opravu zděné retenční přehrážky vybudované v rámci hrazení Boračského potoka roku 1926. Původní těleso se zajistilo předezděním přehrážky novým zdivem obkladním z lomového kamene na šířku 0,80 m. Vývar přehrážky se vyčistil od nánosů, vyplnil lomovým kamenem na výšku 0,60 m a zalil cementovou maltou. Na přírodní koryto byl objekt plynule napojen zpevněním dna i svahů kamennou rovnaninou.