Chrábek, oprava retenční přehrážky

Oprava retenční přehrážky sloužící pro zachycení splavenin transportovaných do nádržného prostoru rybníka Lenčov a vytěžení sedimentu jejího retenčního prostoru.

Katastrální území: Karlín
Kraj / Okres: Jihomoravský / Blansko
Cena stavby: 1 480 019,- Kč
Dodavatel: PROLES s r.o.
Realizace: 2008