Besének v Lomničce

Odstranění nánosů z upraveného koryta v intravilánu obce.

Cena stavby: 1. 700 tis. Kč (Financováno z vlastních zdrojů LČR s. p.)
Realizace: 2007